Päiväkoti Leikkis - Toiminnasta

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota pienenä yksikkönä laadukasta, monipuolista ja turvallista varhaiskasvatusta 1-5 -vuotiaille lapsille. Tavoitteenamme on luoda lapsen kasvulle ja kehitykselle suotuisa ympäristö, joka tukee sekä lapsen yksilöllisyyttä että sosiaalisia taitoja. Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma vuosittain yhdessä vanhempien kanssa.

Toivomme, että Leikkis olisi lapsellenne paikka, jossa on hyvä olla, aikaa opetella, oivaltaa, kasvaa ja kehittyä positiivisessa ilmapiirissä. Tärkeänä pidämme aitoa vuorovaikutusta ja kasvatuskumppanuutta, yhdessä elämistä ja kokemista. Toivomme, että Leikkiksessä kasvaa itsensä ja ympäristönsä kanssa hyvin toimeentulevia lapsia.

Päiväkotimme päivärytmi ja toimintaa

Päivärytmimme noudattelee pääpiirteittäin seuraavaa aikataulua:

Klo 7 Päiväkoti aukeaa
Klo 7-8.30 Vapaata leikkiä
Klo 8.30-9 Aamupala
Klo 9-10 Toimintaa pienryhmittäin
Klo 10-11 Ulkoilua
Klo 11-12 Lounas
Klo 12-14 Lepoaika
Klo 12.30-14 Isommilla lapsilla vapaata leikkiä
Klo 14-14.30 Välipala
Klo 14.30-17 Vapaata leikkiä tai ulkoilua
Klo 17 Päiväkoti sulkeutuu

Viikoittaiset ohjatun toiminnan pienryhmätuokiot toteutamme ikätason mukaisesti. Toimintatuokioihimme kuuluu mm. musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja tehtävätyöskentelyä. Ulkoilu on tärkeä osa päivittäistä toimintaamme. Keväisin ja syksyisin teemme viikoittain metsäretkiä lähialueille Metsämörri-toiminnan periaatteita mukaillen. Talvisin käymme lähikentillä luistelemassa, kävelyretkillä ja pulkkamäessä.

Mahdollisuuksien mukaan teemme myös muita retkiä lasten teattereihin, konsertteihin, lähikirkkoon, läheiseen asukaspuistoon (Hyökyvuori) ja kirjastoon.

Kestävän kehityksen arvot näkyvät toiminnassamme mm. jätteiden kierrätyksessä, materiaalien valinnoissa ja energiankulutuksen tarkkailussa.

Yhteistyökumppaneita

Teemme yhteistyötä mm. Espoonlahden seurakunnan kanssa. Seurakunnan työntekijä vierailee päiväkodissamme muutaman kerran vuodessa.

Päiväkoti Leikkiksessä on toiminut musiikkiopisto Juvenalian päiväkotimuskari syksystä 2014 alkaen. Päiväkotiin hakiessa on hyvä mainita kiinnostuksesta muskaritoimintaan.